Over Suzanne Steltenpool

Opleiding en start werkervaring

Na een afgeronde HBO opleiding (welke later aangevuld is met een tweetal post-HBO opleidingen op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk en strategisch HRM), ben ik mijn loopbaan begonnen als bedrijfsmaatschappelijk werker bij de Politie Amsterdam Amstelland.

Bij de Politie heb ik ondervonden, dat het aanpakken en oplossen van mens- en werkgerelateerde problemen mij veel voldoening geeft.

Door mens- en werkgerelateerde problematiek in de organisatie te verhelderen, betrokken partijen inzicht te geven en te helpen met de meest effectieve communicatie om zaken gedaan te krijgen en doelen te bereiken en de verantwoordelijkheid daar te laten waar deze hoort kan verzuim worden verlaagd en samenwerking, inzetbaarheid, medewerkerstevredenheid, veranderbereidheid en/of betrokkenheid worden verbeterd.

IMG_2124_2Mens en Werk

Het thema ‘mens en werk’ heeft mij altijd geïnspireerd. Hoe bereik je (meer) medewerkers tevredenheid en optimale bedrijfs- of afdelingsresultaten c.q. wat is ervoor nodig om het maximale rendement uit je menselijk kapitaal te halen en welke voorwaarden kun je hiervoor scheppen ? Hoe vind je hier een goede en duurzame balans in en behoud je die mensen voor je organisatie die trots zijn op het bedrijf waarvoor ze werken en die net dat stapje extra willen doen ?

Vervolg opleiding en werkervaring

Door mijn werkervaring na de Politie uit te breiden met adviseursfuncties binnen de divisie Arbo van een aantal grote landelijke verzekeringsmaatschappijen, waar ik voor uiteenlopende organisaties o.a. Politie Zaanstreek -Waterland en -Kennemerland, Diverse gemeentes, De Schiphol Group, Primair en secundair onderwijs in de regio Purmerend en Zaandam, de agrarische- en de zorgsector heb gewerkt en resultaten heb geboekt op het gebied van duurzame inzetbaarheid, verzuimmanagement, preventie en gezondheidsmanagement en mijn werkervaring aan te vullen met de functie van HR Adviseur en -manager voor een productiebedrijf en adviseur voor een re-integratiebedrijf (waar ik mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt door arbeidsongeschiktheid heb begeleid naar passende arbeid) ben ik me zeer bewust van de kosten die ‘mensproblemen binnen organisaties’ met zich meebrengen en welke invloed deze hebben op ‘de zachte factoren’ als werkbeleving, sfeer, motivatie en betrokkenheid binnen de organisatie en het bedrijfsimago.

Resultaten

Ik heb bedrijven geadviseerd over schadelastbeheersing met positieve resultaten, had zeer langdurige klantrelaties en 100% klanttevredenheid en heb de kennis die ik heb opgedaan van diverse uiteenlopende branches en bedrijfsculturen ingezet, om bedrijfsprocessen te optimaliseren en te professionaliseren bijvoorbeeld mbt  continuïteit van dienstverlening, gezondheids-, arbo- en opleidingen beleid, verzuimmanagement, strategische personeelsplanning, professionalisering personeelsbeleid ed..

Mijn achtergrond in een notendop:

  • 16 jaar ervaring als managementcoach en adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid / mens en werk / strategische HR thema’s / verzuimmanagement / bevlogenheid / leiderschap/ persoonlijke ontwikkeling /missie-, visie-, strategieontwikkeling /organisatiecultuur en verandering.
  • Zowel als interne als externe organisatieadviseur, HR Adviseur en coach gewerkt in diverse organisaties in de publieke en private sector, waardoor ik kan aansluiten op diverse branches en niveaus in organisaties en ik ervoor zorg dat door effectieve en constructieve communicatie tussen werkgever en werknemer oplossingen worden gevonden en stagnatie plaats maakt voor beweging en vooruitgang.
  • Ruime kennis en ervaring op het snijvlak van arbodienst, verzekeraar -schadelastbeheersing-, arbeidsrecht advocatuur.
  • Case-/ procesmanagement verzuim, projectcoördinerende en facilitatorrollen vervult voor diverse grote verzekeraars en hun klanten.
  • HBO en Post HBO opgeleid op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk en Strategisch HRM
  • Universitair opgeleid Executive Coach (2014) en Teamcoach (2016)

 

Hybride ondernemen

Na een periode van 4 jaar hybride ondernemen naast mijn functie van HR Adviseur en   -manager voor een groot multicultureel productiebedrijf, was de stap naar volledig zelfstandig ondernemerschap onvermijdelijk en heb ik mijn bedrijf Restart Support toegevoegd aan mijn bestaande onderneming Suzanne Steltenpool Managementcoaching & Advies.

Restart Support

Restart Support is een optelsom van al mijn werkervaring, opleidingen en mijn waarden (de dingen die ik belangrijk vind in de context mens en werk) en het werk dat ik al heel veel jaren met veel plezier doe en mij nooit verveelt namelijk het werken met mensen in (grote complexe) organisaties.

Met Restart Support bied ik brede advisering, begeleiding en coaching aan ten behoeve van het verbeteren van rendement uit het menselijk kapitaal van organisaties.

Thema’s als leiderschapsontwikkeling, vergroten van bevlogenheid en betrokkenheid, en medewerkersthema’s als verzuimreductie, samenwerking en disfunctioneren benaderen vanuit een breder perspectief om rendement te verbeteren en goed werkgeverschap te bevorderen, daar sta ik voor !

Wil je weten wat ik voor jouw organisatie / bedrijf kan betekenen, of heb je vragen of suggesties, bel me gerust, dan maken we een afspraak !

Neem contact op >