Restart in: Verzuimmanagement

Verzuimmanagement is een vak apart en verzuim komt -helaas- in alle organisaties voor. Een adequate mens- en resultaatgerichte aanpak van verzuim heeft positieve effecten voor mens en organisatie. Je hebt hier als manager een belangrijke rol in. Uit mijn ervaring is gebleken, dat adequaat verzuimmanagement een samenspel is van zachte en harde criteria. Heldere communicatie en verwachtingen managen, hanteren van emoties en kaders van wet en regelgeving zijn van invloed en een conflict, demotivatie of langdurig verzuim liggen op de loer. Dit laatste wil je voorkomen, alleen hoe kun je dat het beste doen?

Ik kan je hierbij helpen!

Wat kan ik voor je doen?

Met ruim 16 jaar expertise en werkervaring op het gebied van verzuim- / procesmanagement en schadelastbeheersing, verzuimbegeleiding re-integratie spoor 1 en spoor 2 vanuit interne en externe adviesrollen, organisatie advies op beleids- en strategisch HR niveau, bedrijfsmaatschappelijk werk –gespreksvoering en bemiddeling bij problemen in de werkcontext- , en uitgebreide kennis van het actuele arbeidsrecht ben ik een echte senior op het gebied van verzuim. Ik kan je helpen door;

 • Je wegwijs te maken en/of een kompas te bieden “in verzuimland” en overzicht, focus en visie te ontwikkelen en de regie te houden of nemen. Verder help ik om je speelruimte te leren kennen in de dynamiek van alle bij verzuim betrokken instanties als UWV, Verzekeraar, Arbodienst of bedrijfsarts, re-integratiebedrijf, interne adviseurs, je medewerkers en hun achterban etc. en je invloed hierop maximaal aan te wenden.
 • Ontwikkeling en bekwamen in pro actief verzuimmanagement; adequate gespreksvoering, -beleid en preventie.
 • Het interne proces mbt verzuim te optimaliseren.
 • Begeleiding, coaching en advies te bieden ten behoeve van het voeren van ‘Lastige gesprekken’ met je medewerker of met instanties en indien nodig op te treden als intermediar of facilitator.
 • Advies mbt duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning.
 • Ik help je om te sturen op/bij motivatieproblemen, hoog verzuim, gebrek aan vertrouwen en/of het verdwijnen van werkplezier op je afdeling of binnen je bedrijf.
 • Door advies en ondersteuning te bieden bij ‘hoofdpijn dossiers’
 • Het bepalen van strategie in situaties waarbij disfunctioneren en verzuim met elkaar verweven zijn.

Hoe?

Dit kan telefonisch, via Skype, in je bedrijf /organisatie of op mijn kantoor in de oude binnenstad van Alkmaar en in variabele diensten op maat, afhankelijk van hetgeen je nodig hebt om je gewenste resultaat te bereiken;

 • Werk- /verzuimoverleggen en intervisie;  plenair bespreken van lastige casuïstiek en overige ‘verzuim issues’, preventiemaatregelen, het nemen van regie bij verzuim, hoe het speelveld te overzien, het bepalen van je strategie en aanpak bij verzuim,  hoe verwachtingen te kunnen bepalen en bespreken met alle betrokken partijen bij verzuim etc.

 

 • Coaching on the job 1 op 1 begeleiding en ondersteuning van de intern verantwoordelijken voor verzuim / de casemanagers. Door te doen en met mij te sparren leer je het speel- en krachtenveld van verzuim optimaal te beheersen en leer je op welke wijze je verzuim strategisch kunt benaderen.

 

 • Senior Verzuim- en Procesmanagement op project- / interimbasis bv. om het case- en procesmanagement tbv verzuim in je organisatie te verbeteren en te verdiepen, de taakvolwassenheid van je management te bevorderen, ‘bruggen te slaan’ tussen alle betrokken partijen bij verzuim en het voorkomen hiervan en het vergroten van draagvlak en effectiviteit van alle betrokkenen.

 

 • Tijdelijke vervanging van je casemanager / procesregisseur verzuim op interimbasis.

 

Voor vragen, meer informatie of hulp bij het maken van een keuze, neem gerust contact met me op via tel. 06-83220682 of per email.

Neem contact op >