Mijn aanpak

Mijn drive / why

Gedurende mijn loopbaan heb ik honderden managers op allerlei niveaus in talloze verschillende organisaties en branches en sectoren in groot, midden en kleinbedrijf begeleid, gecoacht en geadviseerd op het gebied van mens en werk. Steeds weer verwonderde ik me over het feit dat veel van deze managers en ook de mensen om mij heen in de loop der jaren minder werkplezier ervaren, geen energie (meer) van hun werk krijgen en/of kampen met gevoelens van demotivatie. Nog meer verwonder ik me over het feit, dat deze mensen jaren later nog steeds werkzaam zijn in hetzelfde bedrijf en dat de situatie niet of nauwelijks veranderd is en zij zelf en/of hun team (nog steeds) ontevreden zijn en niet effectiever functioneren…bedrijfsresultaten vallen tegen en werkplezier is afgenomen of verdwenen.
Dit zou toch anders moeten kunnen?

Veel mensen burnout

In Nederland krijgt 1 op de 8 mensen een burnout (onderzoek CBS 2013) door de werkdruk en wordt het hoogste verzuim veroorzaakt door psychische klachten. In veel van deze gevallen wringt er volgens de statistieken iets in de combinatie mens en werk.
Zolang werkzaamheden niet geautomatiseerd kunnen worden en in bedrijven mensen werken, rendeert het altijd, om de oorzaak van deze problemen te onderzoeken en op te lossen.

Welke factoren kunnen in onze werkcontext van invloed zijn om meer positiviteit en energie in de maatschappij te bereiken en welke invloed hebben wij hier zelf op?

moveDit is de vraag die mij bezig houdt en waar ik mij al jaren voor inzet.

Van stagnatie naar beweging

Mijn begeleiding ofwel begeleiding door Restart Support is erop gericht om van stagnatie naar beweging te gaan en verbetering van het rendement van je menselijk kapitaal te bereiken door Conflictbegeleiding, Managementcoaching en Advies op het gebied van mens en organisatie en verzuimmanagement.

Mijn aanpak is altijd mens- en resultaatgericht met een lange termijn visie en -werking.

Ik begeleid je door stagnerende processen met je medewerkers heen bij verzuim, samenwerkingsproblemen, disfunctioneren en loopbaan- carrière- of strategievragen en leer je om het zelf te doen en de regie te houden door middel van leiderschapsbevordering en persoonlijke empowering.
Door strategisch naar je medewerkersbestand en de manier waarop top down met medewerkers wordt gecommuniceerd te kijken, kun je het rendement van je menselijk kapitaal of je eigen potentieel nog meer beïnvloeden en hierdoor betere resultaten bereiken binnen je afdeling of organisatie.

Ik help je door:

  • Inhoudelijke adviezen op het gebied van Verzuim.
  • Als ‘Providermanager’ kan ik verschillende professionele en resultaatgerichte deskundigen uit mijn netwerk voor je inschakelen (of afstemmen met je huidige providers /externe adviseurs) om maximaal en snel resultaat te garanderen en de juiste afwegingen te maken voor je organisatie zoals re-integratiebedrijven, bedrijfsartsen, arbeidsrecht- of ondernemingsrechtadvocaten, coaches, arbeidsdeskundigen, mediators etc.
  • Senior Casemanagement /procesmanagement verzuim voor een secondopinion op de ‘Hoofdpijndossiers’ in je organisatie of afdeling en het optimaliseren van je verzuimmanagement.
  • Gespreksondersteuning, procesbegeleiding en voorbereiding van lastige gesprekken
  • Begeleiding bij ontslagzaken
  • Als intermediair, gespreksbegeleider en adviseur te fungeren bij (dreigende) conflicten tussen werkgever en medewerker of ondersteunen in de communicatie met overige partijen als het UWV, de verzekeringsmaatschappij, vennoten, OR etc.
  • Loopbaan- of carrièrebegeleiding van jou of je medewerker(s)
  • Ondersteuning, coaching, intervisie, supervisie en begeleiding ter verbetering van de effectiviteit van je team
  • Strategisch HR advies ten behoeve verzuimmanagement.
  • Sparringpartner en executivecoach te zijn voor de nodige ruggesteun aan de top. NB ik ben van mening dat een goede succesvolle manager niet zonder kan!

Aansprekende resultaten zijn onder andere;

chessHet verzuim op je afdeling of binnen je organisatie gaat omlaag en je leert vroegtijdig signalen te herkennen van dreigend verzuim, je weet wat je van je arbodienst en overige instanties kunt verwachten, wat je speelruimte is en hoe je hier maximaal op kunt sturen.

Je medewerkers tevredenheid en je eigen werkplezier nemen toe, de werksfeer wordt positiever, je weet waar je invloed op hebt en hoe je deze invloed in kunt zetten en hoe je koers kunt bepalen en deze vast kunt houden om optimale persoonlijke-, afdelings- of organisatieresultaten te behalen.

Indien het niet werkt tussen jou en je medewerker kun je op een constructieve manier werken naar beëindiging van de samenwerking en weet je waar je op moet letten –juridisch / arbeidsrechterlijk en welke benadering het beste werkt om tot een constructieve oplossing te komen voor mens en organisatie.

Verder weet je hoe je lastige gesprekken kunt voeren met je medewerkers en wat wel en niet werkt om tot een constructieve oplossing te komen. Je weet ook welke factoren in je bedrijf of je afdeling van invloed zijn op het werkplezier van je medewerkers en waar kansen liggen om hier verbetering in te bereiken en welke stappen je hiervoor kunt nemen.

Je bent in staat om een strategie en lange termijn visie en doelstellingen voor je afdeling of organisatie of met betrekking tot je persoonlijke ontwikkeling te bepalen en deze effectief te communiceren en te implementeren.

Je kunt adequaat reageren op je eigen loopbaan- of carrièrevragen of die van je medewerkers en kunt je team (weer) in beweging krijgen en ervoor zorgen dat men beter met elkaar gaat communiceren en samenwerken.

Goed werkgeverschap

Win-win en goed werkgeverschap zijn belangrijke uitgangspunten van mijn dienstverlening.

Ervaring door jarenlange samenwerking met managers leert, dat managers door mijn begeleiding nog beter zelf het rendement van het menselijk kapitaal of eigen potentieel kunnen beïnvloeden en meer werkplezier of een betere werksfeer kunnen genereren in hun bedrijf of afdeling op korte en lange termijn. Tevens is  gebleken dat managers na mijn begeleiding meer regie pakken en leiderschap tonen en meer verantwoordelijkheid (durven) nemen voor eigen en afdelings- en organisatieresultaten.

Worstel niet langer en gun jezelf, je medewerker, je afdeling of bedrijf een Restart.
(lees verder om te ontdekken hoeveel profijt jij kunt hebben van Restart Support)

Als je succesvol wilt zijn, heb je een coach nodig aldus Eric Schmidt (CEO Google)